header

Bel mij!

Wij verzorgen haalbaarheidsonderzoeken om in een verzuimdossier
de koers m.b.t. re-integratie te bepalen.

Een haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de re-integreerbaarheid van de zieke medewerker en zijn afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft een duidelijk en realistisch beeld van de externe re-integratiemogelijkheden van de werknemer: 'In hoeverre is hij/ zij ‘bemiddelbaar’ dan wel ‘bemiddelbaar te maken’?.

InterTransfer begeleidt al meer dan 10 jaar mensen met of zonder uitkering met succes naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben wij diverse samenwerkingsovereenkomsten met  uitkeringsinstanties (UWV, Gemeenten) gesloten. Tevens werken wij ook in opdracht van particulieren.

Als u te maken heeft met een langdurig zieke medewerker of een medewerker waarvan u afscheid moet nemen, kan de inzet van coaching waardevol zijn. In onze coachingstrajecten ondersteunen wij uw medewerker doelgericht bij het zoeken én vinden van een nieuwe baan.

Als uw medewerker moet re-integreren (re-integratie eerste spoor of re-integratie tweede spoor) of u moet om een andere reden afscheid van hem nemen, heeft de inschakeling van een re-integratiebureau absolute meerwaarde. Door goede advisering en begeleiding is de kans op een succesvol resultaat immers het grootst.