header

Bel mij!

Voor ons aanbod aan omscholingen zijn wij een CRKBO erkend bureau en daarmee staan wij geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

CRKBO Instelling

Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en gedragscodes voor kort beroepsonderwijs. Dit is vastgesteld middels een audit die gebaseerd is op de gedragscode van de NRTO (de brancheorganisatie voor training en opleiding) en de VOI (de Vereniging van Opleidingsinstituten).

Uitgangspunt voor deze toetsing zijn de volgende aspecten:
Zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, kenbaarheid en betrouwbaarheid.

Deze erkenning betekent eveneens dat onze omscholingstrajecten vrijgesteld zijn van BTW heffing.

Voor de volledigheid: onze overige diensten (re-integratie 1e spoor, re-integratie 2e spoor, outplacement en loopbaancoaching) vallen niet onder deze BTW regeling.