header

Bel mij!

De tevredenheid van werknemers over de casemanager of contactpersoon van de arbodienst met wie ze te maken hebben, is toegenomen.

Het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, naar 4,2% in 2018 ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Het ontslagrecht zal dan worden versoepeld en flexwerk zal worden ontmoedigd. De regels om de proeftijd te verlengen van twee naar vijf maanden zijn uit het wetsvoorstel gehaald. De proeftijd blijft 2 maanden.

Sommige werknemers zijn om gezondheidsredenen genoodzaakt minder uren te gaan werken. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat zij ook recht hebben op een transitievergoeding voor de gedwongen urenvermindering.

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.

We hebben steeds meer last van werkstress. De gevolgen zijn opgelopen van 16 procent ziekteverzuim in 2015 naar 16 procent burn-outklachten nu. In 2016 kostte het ziekteverzuim gerelateerd aan werkstress al 2,5 miljard. Vooral de sterkste groepen op de arbeidsmarkt hebben er last van: jonge talenten met een vast contract. De druk van het werk, en van de rest van het leven is te groot. Zo komen we nooit werkend aan de AOW. Wat te doen?

Recent hebben wij de resultaten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek ontvangen. Dit is uitgevoerd in het kader van ons Blik op Werk Keurmerk.

Onlangs is Moniek Jansen door Reintegratie Kiezen geinterviewd. Lees hier haar verhaal.