header

Bel mij!

Uit onwetendheid of gemakzucht worden privacyregels geschonden en wordt medische informatie ongeoorloofd gevraagd, opgeslagen en gedeeld. Privacy bij ziekte blijft een lastig onderwerp.

Onlangs is Moniek Jansen door Reintegratie Kiezen geinterviewd. Lees hier haar verhaal.

Op Prinsjesdag werden er niet zoveel nieuwe zaken gepresenteerd die invloed hebben op het werk van de HR-professional. Het nieuwe Regeerakkoord daarentegen staat vol nieuwe voornemens en maatregelen die (direct) impact hebben op arbeid en de organisatie van werk. Een overzicht.

Een werknemer die een tijd ziek is geweest mag daardoor bij werkloosheid geen lagere WW-uitkering krijgen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.

Een werknemer kan wegens een zere hand zijn werk niet doen. Maar hij werktwel enkele uren per dag op een manege. Ondertussen werkt hij niet mee aan zijn eigen re-integratie. Is dit voldoende voor ontslag op staande voet?

Dit maakt aanmelden nog aantrekkelijker!

Via het UWV is een scholingsvoucher beschikbaar indien je:

• een zorgberoep in de langdurige zorg hebt.
• een zorgberoep in de langdurige zorg hebt gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt.