header

Bel mij!

Wij zijn trots op het landelijk erkende 'Blik op Werk' keurmerk Arbeid dat wij sinds 2013 in ons bezit hebben. Het Blik op Werk keurmerk Arbeid is een onafhankelijke, objectieve erkenning van de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze re-integratie- en outplacement diensten. Een extra meerwaarde voor opdrachtgevers en kandidaten van InterTransfer zijn de behaalde auditresultaten. Zo blijkt de norm van 80% voor het aantal succesvol beëindigde trajecten ruimschoots behaald. Onze klanttevredenheid wordt met een 8 gewaardeerd, een score boven het landelijk gemiddelde!

Certificering en de meerwaarde

Het Blik op Werk Keurmerk Arbeid biedt onze opdrachtgevers en deelnemers een garantie voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Gecertificeerde bureaus onderscheiden zich met name op de aspecten "afspraken nakomen" en "klanttevredenheid". Re-integratie- en outplacementvraagstukken zijn complex en moeilijk. En de persoonlijke, bedrijfsmatige en financiële consequenties zijn vaak enorm. Het is dus zaak om dergelijke trajecten te laten verzorgen door een betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlener. Door een onafhankelijke auditor is vastgesteld dat InterTransfer zo'n partner is voor haar klanten.

Resultaten

Om het keurmerk te behalen, worden er een aantal zaken onafhankelijk gemeten. Er vindt een resultatenaudit plaats waarin getoetst wordt of InterTransfer voldoet aan de eisen die gesteld worden aan:

 • Kwaliteit van de organisatie
 • Waarborgen privacy
 • Managen van klachten
 • Waarborgen kwaliteit personeel
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Nakomen van gemaakte afspraken waarin de norm voor aantal succesvol beëindigde re-integratie- en outplacement trajecten (80%) behaald dient te zijn.

Daarnaast is door een onderzoeksbureau een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Met een score van een 8,1 is de gestelde norm van 6.5 ruimschoots behaald.

Onze deelnemers geven in het onderzoek aan met name de volgende zaken erg te waarderen:

 • Klantvriendelijkheid
 • Nakomen van afspraken
 • Snelheid van reageren
 • Deskundigheid en betrouwbaarheid van de begeleider
 • Bereikbaarheid van de begeleider
 • Respectvolle houding
 • Zorgvuldigheid van omgang met gegevens
 • Gevoel serieus genomen te worden
 • Telefonische bereikbaarheid en snelheid van reageren op e-mails
 • Duidelijkheid van de communicatie en gemaakte afspraken