header

Bel mij!

Terug naar: Sollicitatietips

Voordat u op gesprek gaat moet u zich goed voorbereiden. Sollicitanten die zich niet goed voorbereiden maken erg weinig kans om positief op te vallen in een sollicitatiegesprek. Wat kunt u voorbereiden aan het gesprek?

Wat neemt u mee naar het gesprek?

Zorg dat u in ieder geval uw eigen CV en brief meeneemt, de vacaturetekst en eventueel andere informatie (bijvoorbeeld jaarverslag). Als u op gesprek komt moet u deze informatie goed kennen. Gebruik de volgende checklist:

 • neem uw verkooppunten nog eens door;
 • bekijk ook de onderbouwing van die verkooppunten;
 • neem de motivatie voor de functie en het bedrijf door;
 • lees uw eigen brief nog eens door en haal ook daar de verkooppunten en de motivatie uit, vraag u af waar men vragen over zal gaan stellen;
 • lees het CV door en vraag u af waar men mogelijk vragen over zal stellen;
 • vraag u af wat u wilt bereiken in het gesprek, wat u als sterkste troef in wilt gaan zetten, waar u absoluut over wilt praten, enz.

Vragen die worden gesteld en die u wilt stellen

Bedenk zelf een aantal vragen die u wilt stellen tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld over de functie, de werkzaamheden, de afdeling en de sfeer in het bedrijf. Denk ook na over welke vragen u kunt verwachten. Veel vragen zijn standaard vragen, zoals:

 • Wat heeft u in uw vorige werkkring gedaan?
 • Waarom bent u bij uw vorige werkgever weggegaan?
 • Heeft u dit werk al eerder gedaan?
 • Welke machines of apparatuur kunt u bedienen?
 • Waarom wilt u hier werken?
 • Waarom u in plaats van een ander?
 • Wat zijn uw sterkste punten?
 • Wat zijn uw zwakke punten?
 • Kunt u me wat meer over uzelf vertellen?
 • Wat vond uw vorige werkgever van u?

Kleding

Denk van te voren goed na over de kleding die u wilt dragen tijdens het gesprek. Bedenk u dat u beter wat te formeel gekleed kunt zijn dan te informeel.

Het eerste gesprek
Uit de praktijk is bekend dat een sollicitatiegesprek meestal volgens een bekend patroon verloopt:

 • korte inleiding (heeft u het gemakkelijk kunnen vinden?);
 • voorstellen van de selecteurs;
 • informatie over het bedrijf, doorlopen van uw CV (eventueel aangevuld met vragen over uw privé-situatie);
 • vragen over uw geschiktheid voor de functie (vragen over uw verkooppunten, vragen over concrete praktijkproblemen en hoe u die zou oplossen);
 • uw motivatie voor de functie en het bedrijf;
 • vragen die u zelf nog heeft;
 • afsluiting, aangeven hoe de procedure verder verloopt.

 

Er zijn natuurlijk veel afwijkingen op het bekende patroon. Toch zal de kern van het gesprek altijd gaan over uw geschiktheid voor de functie (uw verkooppunten), het CV (uw achtergrond), en uw motivatie.

Deze onderwerpen zijn inhoudelijk altijd goed voor te bereiden. Verder is uw uiterlijke presentatie goed voor te bereiden. De eerste indruk die u achter laat is belangrijk: hoe ziet u eruit, hoe zegt u de dingen, hoe komt u over, heeft u oprecht interesse in de ander (of lijkt het op zijn minst oprechte interesse). Wat u inhoudelijk in huis heeft is in een kort gesprek maar ten dele te bepalen. Zorg daarom dat die 'buitenkant' er perfect uitziet.

 

Het tweede gesprek

Over het algemeen komt er na het eerste gesprek een tweede gesprek met die sollicitant(en) die het beste aansluit(en) bij de functie. In een tweede gesprek kan een verdere verdieping op de inhoud van de functie en/of de arbeidsvoorwaarden, waaronder het salaris, datum van indiensttreding, enz. aan de orde komen.

U zult dus al van te voren nagedacht moeten hebben over het salaris wat u wilt verdienen.


Met name voor degenen onder u die zeer recentelijk uit een baan komen is dat van belang. Als u al een tijdje op zoek bent naar betaald werk (dus enkele jaren werkloos bent) is het handig de advertenties door te lopen op salaris of eens te informeren bij anderen over gepaste salarissen. Hou er altijd rekening mee dat u waarschijnlijk met een lager salaris moet beginnen dan hetgeen u ooit verdiende.


Als u geen directe uitspraken wilt doen over het salaris, kunt u altijd de tegenvraag stellen: 'Wat is er binnen uw bedrijf gangbaar voor een dergelijke functie?'. Waarschijnlijk zal de werkgever een salaris noemen dat aan de lage kant ligt. Hierover kunt u meestal onderhandelen. Dat hoeft niet ter plekke! U kunt er meestal rustig over nadenken en de vraag voorlopig beantwoorden met: 'Hetgeen u noemt komt in ieder geval in de richting. Als er van uw kant nog enige rek in zit komen we daar wel uit. Mag ik u daar morgen over terugbellen'? Als er geen rek in zit zult u uw keuze moeten maken, ter plekke of een dag of wat later.


Bij de overheid, waar men werkt met vaste salarisschalen, valt er soms te onderhandelen over de inschaling. Die is afhankelijk van uw leeftijd, opleiding en ervaringsjaren die van belang zijn voor de functie.

In bijna ieder sollicitatiegesprek komen vragen aan de orde die lastig zijn. U kunt zich daarop voorbereiden door te bedenken welke vragen dat voor u zijn en welke antwoorden u mogelijk kunt geven. Wij geven u alvast enkele voorbeelden:

Te oud

 • veel werkervaring (anders moet het bedrijf extra geld en tijd in opleiding investeren);
 • levenservaring, mensenkennis, meer achtergrond en inzicht en daardoor meer inlevingsvermogen;
 • begeleiding/steun/leiding kunnen geven aan jongere werknemers (overwicht);
 • door leeftijd betrouwbaar/geloofwaardig overkomen;
 • meer verantwoordelijkheidsgevoel;
 • zelfstandiger;
 • bewuster kiezen voor bepaald werk, minder wispelturig;
 • ander (degelijk/'ouderwets') normen- en waarden patroon kan voor een bedrijf of instelling aantrekkelijk zijn;
 • ondanks leeftijd goed inzetbaar (een mens is zo oud als hij/zij zich voelt);
 • maatschappij vraagt werkinzet tot aan VUT of pensioen, dus er zijn nog voldoende jaren te gaan;
 • in het team passen is niet alleen een kwestie van leeftijd maar ook van persoonlijkheid;
 • er komen steeds meer ouderen dan jongeren op de arbeidsmarkt;
 • meer relevante studies gevolgd;
 • kan extra kosten ruim terugverdienen.


Te lang eruit

 • omgeschoold zijn of bereid zijn omscholing te doen;
 • in de tussentijd niet stilgezeten (het vakgebied bijgehouden via boeken, cursussen, vrijwilligerswerk);
 • werkritme is nog aanwezig, weet wat werken betekent;
 • direct inzetbaar;
 • veel energie hebben;
 • genoeg tijd gehad om keuze te overdenken;
 • subsidiemaatregel (indien van toepassing);
 • grote motivatie om aan de slag te gaan.

 

Waarom nog steeds niet aan het werk

 • de vraag naar werk is groter dan het aanbod, daarom is het moeilijk om er tussen te komen;
 • zit niet stil, heb op dit moment veel ijzers in het vuur liggen.


Te veel opleiding

 • het is een bewuste keuze om op dit niveau te gaan werken;
 • ben zeer gemotiveerd voor dit werk;
 • zal geen bedreiging zijn voor teamgenoten;
 • informeren over de toekomst, misschien is een doorgroei mogelijk.

Onvoldoende / geen opleiding

 • geen diploma, maar wel relevante werkervaring;
 • heb wel stage gelopen;
 • heb deelcertificaten gehaald;
 • van plan of bereid studies te volgen;
 • capaciteiten komen tot uiting in de praktijk;
 • heb in de praktijk het gewenste kennisniveau bereikt;
 • heb in de praktijk alle nieuwe ontwikkelingen geleerd en toegepast;
 • referenties doorgeven die informatie kunnen verstrekken over het kennisniveau.

 

Erg wisselende achtergrond

 • ga uitdagingen niet uit de weg;
 • ben breed geïnteresseerd/inzetbaar;
 • ben ondernemend, leergierig, bereid om nieuwe dingen aan te pakken;
 • mijn keuze is, na afweging, op dit werk gevallen;
 • wil me niet al te veel inperken;
 • de mogelijkheid om met mijn vorige opleiding aan de slag te komen is veel te klein;
 • wil mijn kansen op werk vergroten;
 • alle banen hebben langere tijd geduurd;
 • er wordt tegenwoordig steeds meer met korte contracten gewerkt;
 • probeer de overeenkomsten in de verschillende functies duidelijk te maken;
 • heb verschillende studies naast een vaste baan gedaan.

Verkeerde werkervaring

 • de benodigde basiskennis is aanwezig;
 • heb daardoor een bredere kijk;
 • misschien komt ervaring in de toekomst nog goed van pas;
 • interesse ligt ook duidelijk op dit gebied.

Tot een minderheid behoren

 • heb juist veel kennis van de doelgroep;
 • weet veel van de cultuur en taal;
 • subsidiemaatregel;
 • heb bij mijn vorige werkgever lang met Nederlanders gewerkt, dat is heel goed gegaan.

Verantwoordelijk voor gezin

 • organisatietalent/improviseren;
 • zelfstandigheid van de kinderen;
 • vragen naar de mogelijkheid van kinderopvang;
 • aangeven dat het ruimschoots vooraf besproken/doordacht is en dat er goede regelingen getroffen zijn;
 • concrete oplossingen voor thuisproblemen (ziekte e.d.) aangeven.

Te weinig ervaring

 • bezit vaardigheden opgedaan in andere situaties;
 • heb wel onbetaalde ervaring met dit werk of aansluitende ervaring en ben bereid om bij te scholen;
 • goed gevoel over eigen mogelijkheden/een kans willen hebben;
 • leer snel, ben flexibel;
 • extra inzet en motivatie;
 • grote betrokkenheid bij het werk/de werkzaamheden;
 • betere inpassing in het bedrijf (kneedbaar/flexibel);
 • beperkt inzetbaar door eenzijdige ervaring geldt niet;
 • frisse wind, nieuwe kijk op de zaak;
 • ieder bedrijf heeft zijn eigen specifieke kanten, eigen stijl;
 • door stage/vrijwilligerswerk ervaring opgedaan;
 • goedkopere kracht;
 • wel de goede opleiding, met boven gemiddelde studieresultaten;
 • voldoe aan alle andere voorwaarden.

  Te veel ervaring
 • het is een eigen keuze om dat werk te willen doen (lager niveau) en ben bereid de consequenties daarvan te dragen;
 • weinig scholing en begeleiding nodig;
 • ben me 100% bewust van het starten op een lager niveau, sta daar helemaal achter.
  |
  Salaris
 • een passende beloning;
 • vooraf informeren wat een redelijk salaris is (bijvoorbeeld bij vakbond);
 • dit een van de laatste gesprekspunten maken, zodat u voordien een goede indruk hebt kunnen maken;
 • bereidheid aangeven een stapje terug te doen, maar dan wel met een loon perspectief;
 • een proeftijd aangaan met een lager salaris (wel schriftelijk vastleggen);
 • terugverwijzen naar hun kostenplaatje, CAO;
 • misschien duur, maar ze krijgen wel waar voor hun geld (kennis en ervaring).

  Arbeidsongeschikt geweest
 • ondervind in deze baan geen hinder van 'handicap';
 • via beroepskeuze op dit beroep gekomen;
 • de gevolgen van het opnieuw aan de slag gaan zijn van te voren goed overdacht;
 • vraag arts om een verklaring dat u weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt;
 • kom in aanmerking voor speciale subsidies;
 • ben 100% gemotiveerd om weer aan de slag te gaan.
 • Stel u voor met een stevige handdruk
 • Probeer de namen van de personen waarmee u spreekt te onthouden
 • Zorg voor een actieve, maar ontspannen houding
 • Toon enthousiasme en een positieve instelling
 • Houdt oogcontact met de personen uit de sollicitatiecommissie, vooral wanneer zij het woord tot u richten
 • Blijf geïnteresseerd, wat er ook gebeurt
 • Formuleer uw antwoorden duidelijk, kort en bondig
 • Vermijd zenuwtrekjes
 • Richt u niet op één persoon, maar probeer alle leden van de sollicitatiecommissie erbij te betrekken
 • Spreek duidelijk en let op de intonatie
 • Begin in het eerste gesprek niet direct over het salaris
 • Wees doelbewust en overtuigend
 • Benadruk uw sterke kanten
 • Antwoord eerlijk, maar vertel de waarheid op een manier die bij u past
 • Vertel geen negatieve verhalen over uw vorige werkgever
 • Maak aantekeningen.

Terug naar: Sollicitatietips