header

Bel mij!

Terug naar: Sollicitatietips

Er zijn twee soorten sollicitatiebrieven: De gerichte brief en de open brief. De gerichte sollicitatiebrief is naar aanleiding van een advertentie. De open sollicitatiebrief stuurt u op eigen initiatief. Er zijn veel overeenkomsten tussen de gerichte en de open sollicitatiebrief. Beide soorten brieven zijn verkoopdocumenten. Voor beide soorten brieven zult u uw verkoop­punten moeten gebruiken.

 

In het geval van de open brief zoekt u bedrijven waar u het liefst zou willen werken en belt vervolgens om te informeren of er vacatures zijn of komen. Bij een positief antwoord kunt u op dezelfde manier als bij een advertentie doorvragen naar taken, functie-eisen en persoonlijke eigenschappen. Als er geen vacatures worden verwacht kunt u vragen of het toch zin heeft om een open sollicitatiebrief en CV te versturen. Verder gelden voor beide soorten brieven een aantal algemene opmerkingen.

 

Wat in de brief en wat in het CV
De 'harde' gegevens (jaartallen, opleiding, ervaring, namen werkgevers, enz.) horen in het CV. In de brief licht u een beperkt aantal van deze gegevens toe. Bovendien beschrijft u die 'harde' gegevens in verkooppunten. Voor details kunt u dan ook altijd naar het CV verwijzen.

 

Formuleer positief
Een voorbeeld maakt dat meteen duidelijk.

 • in mijn huidige baan zit geen uitdaging meer (negatief);
 • ik zoek een baan waarin ik mee kan werken aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën (positief).

 

Hou het kort
Veel mensen hebben de neiging om moeilijk en omslachtig te schrijven. Ga ook na of hetgeen u in de zin schrijft echt van belang is voor de selecteur die de brief leest.

'Het valt niet uit te sluiten dat ik aan mijn twee maanden opzegtermijn gehouden zal worden'. U kunt echter ook schrijven: 'Ik heb een opzegtermijn van twee maanden'.

 

Durf punten te zetten
Kijk naar het volgende voorbeeld:

 • in mijn vorige functie heb ik veel te maken gehad met klantcontact, waarbij ik verantwoordelijk was voor het afsluiten van nieuwe contracten en daaraan gekoppeld het inventariseren van nieuwe wensen bij die klant;
 • in mijn vorige functie heb ik veel te maken gehad met klantcontacten. Mijn verantwoordelijk­heid was het afsluiten van nieuwe contracten. Daarbij inventariseerde ik de nieuwe wensen van die klant.

 

Begin niet elke zin met 'Ik'

Probeer te variëren. U kunt schrijven 'ik vind een goede werksfeer belangrijk'. Maar ook 'een goede werksfeer is voor mij belangrijk'.

Er zijn veel verschillende manieren om een brief in te delen. In de praktijk blijkt dat iedereen het net weer wat anders doet. In dit hoofdstuk wordt een indeling voor de sollicitatiebrief gehanteerd, zoals op dit moment het meest wordt gebruikt.

Ook voor de indeling van een brief valt weer een vergelijk te maken met de verkoper van een product. Verkopers streven naar herkenbaarheid van het product bij kopers (een auto die te veel afwijkt van het normale wordt door de meeste mensen niet gekocht). Dit geldt ook voor een sollicitatiebrief.

Zorg er voor dat u niet te veel afwijkt van wat gebruikelijk is in een sollicitatiebrief (erg afwijkende indeling, andere kleur papier, enz.). U valt met die kunstgrepen wel op, maar dit werkt over het algemeen in uw nadeel. De ervaring leert dat de selecteurs die uw brief als uitzonderlijk origineel bestempelen, op één hand te tellen zijn. Dat risico moet u dus ook niet nemen.

 

Inleiding
In de inleiding geeft u aan naar welke functie u solliciteert, waar de advertentie geplaatst was en wanneer. Als u telefonisch om informatie gevraagd hebt, kunt u vermelden met wie u gesproken hebt.

 

Geschiktheid
In deze alinea komen uw belangrijkste verkooppunten aan de orde. U geeft per functie-eis aan in hoeverre u daar aan voldoet. Wanneer u niet aan de eis voldoet, probeert u dit te compenseren door bijvoorbeeld vergelijkbare ervaringen of kwaliteiten te noemen. Probeer uw verkooppunten te onderbouwen. Datgene wat in uw CV staat, hoeft u in principe niet in de brief te vermelden. U kunt in de brief verwijzen naar uw CV. De brief biedt u de gelegenheid om bepaalde zaken uit uw CV toe te lichten of wat extra aandacht te geven.

 

Motivatie
Voor de meeste sollicitanten is dit het moeilijkste onderdeel van de brief. Motivatie kan gesplitst worden in twee delen: motivatie voor de functie en motivatie voor de organisatie. Probeer de motivatie te onderbouwen.

 

Afsluiting
In de afsluiting kunt u nog eens kort aangeven waarom u enthousiast bent over deze functie. Bijvoorbeeld: kortom, vanwege ......(reden noemen)...ben ik enthousiast over deze functie. U kunt dan ook aangeven dat u een en ander graag toe komt lichten in een persoonlijk gesprek.

 

Tot slot
Als uw sollicitatiebrief klaar is, is het goed dat iemand anders er nog eens naar kijkt. Mensen die een sollicitatiebrief hebben geschreven, zijn daar namelijk vaak zo intensief mee bezig geweest dat ze zelf over fouten heen lezen. Wanneer er niemand is om uw brief te lezen, is het goed de brief twee dagen te laten liggen en er dan nog eens naar te kijken. U heeft dan even afstand genomen van de brief.

Op het internet zijn diverse voorbeelden te vinden van sollicitatiebrieven. Deze zijn met name geschikt om u op ideeën te brengen en om wellicht een enkele zin uit over te nemen. Schrijf nooit de hele brief van een ander over, want de brief moet aansluiten op de advertentie, het bedrijf en uw persoonlijke situatie en motivatie.

Een voorbeeld van een sollicitatiebrief kunt u hier bekijken.

 

Een open sollicitatie moet ook afgestemd zijn op het bedrijf. U heeft nu geen vacaturetekst waar u met uw brief op kunt reageren. Zorg er dus voor dat u op een andere wijze informatie verzamelt waar u op in kunt gaan. Kijk bijvoorbeeld op de website van het bedrijf of er genoemd staat wat het bedrijf belangrijk vindt (bijvoorbeeld klantgerichtheid). Daar kunt u dan op inspelen in uw brief.
Een voorbeeld van een open sollicitatiebrief kunt u hier bekijken.

 • Typ de brief, tenzij uitdrukkelijk aangegeven staat dat de brief handgeschreven moet zijn.
 • Schrijf in uw eigen stijl (geen standaard brief).
 • Formuleer positief.
 • Schrijf kort en bondig. Vermeld geen zaken die er niet toe doen.
 • Probeer te variëren, begin niet elke zin met 'ik'.
 • Eén A4-tje is meer dan voldoende.
 • Geen spel- of stijlfouten.
 • Zorg voor een goede lay-out.
 • Verwerk de gestelde eisen in uw brief.
 • Zorg voor een duidelijke motivatie.
 • Onderbouw uw verkooppunten.
 • Vergeet niet uw handtekening onder de brief te zetten.
 • Kopieer de brief voordat u deze opstuurt. Indien u voor een gesprek wordt uitgenodigd, moet u weten wat u precies geschreven heeft.

Terug naar: Sollicitatietips