header

Bel mij!

We hebben steeds meer last van werkstress. De gevolgen zijn opgelopen van 16 procent ziekteverzuim in 2015 naar 16 procent burn-outklachten nu. In 2016 kostte het ziekteverzuim gerelateerd aan werkstress al 2,5 miljard. Vooral de sterkste groepen op de arbeidsmarkt hebben er last van: jonge talenten met een vast contract. De druk van het werk, en van de rest van het leven is te groot. Zo komen we nooit werkend aan de AOW. Wat te doen?

Werkenden klagen steeds vaker over psychische vermoeidheid door hun werk. In 2015 voelde 13 procent zich meer dan eens per maand psychisch uitgeput. Vorig jaar had 16 procent dat gevoel. En toen zorgde dat gevoel al voor 20 procent van het totale ziekteverzuim. Dit leidt tot uitval, misère voor de werknemer en hoge kosten voor de werkgever. Blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van dit jaar.

Moe

De psychische vermoeidheid door werk nam vorig jaar toe onder bijna alle leeftijdsgroepen. Vooral relatief jonge werknemers en mensen in vaste dienst hebben er last van. Maar de stijging was vorig jaar het sterkst onder werknemers van 65 tot 75 jaar. Werknemers van 25 tot 35 jaar waren met bijna 20 procent het meest psychisch vermoeid door het werk. Onder zelfstandig ondernemers waren dat de 35- tot 45-jarigen, bijna 11 procent.

Vermoeidheid verschilt per aanstelling

Werknemers met een vaste aanstelling ervaren vaker werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten dan werknemers op een flexibel contract: 17 procent tegen 14 procent. Tussen deze flexwerkers bestaan grote verschillen in psychische vermoeidheid. Uitzendkrachten zijn ruim twee keer zo vaak vermoeid door hun werk (20%) dan oproep- of invalkrachten (9%). Zelfstandigen zonder personeel rapporteren minder vaak vermoeidheidsklachten (8%) dan zelfstandigen met personeel (11%).

Leeg gevoel

De meest voorkomende klacht is dat men zich leeg voelt aan het einde van een werkdag: 30 procent van de werknemers en 20 procent van de zelfstandig ondernemers voelt zich minstens enkele keren per maand zo. Daarnaast voelt bijna 20 procent van de werknemers en 12 procent van de ondernemers zich ’s ochtends moe wanneer ze met het werk worden geconfronteerd. Ook andere aan het werk gerelateerde vermoeidheidsklachten worden vaker door werknemers dan zelfstandig ondernemers gerapporteerd, zoals emotionele uitputting. Meer dan een op de tien vindt dat het veel vergt om met anderen samen te werken.

Andere invloeden op werkstress

De ervaren psychische vermoeidheid is gebaseerd op vijf vragen die specifiek over werk gaan. Overige factoren die te maken kunnen hebben met burn-outklachten zijn hier niet gemeten. Die worden wel aangestipt in andere media, zoals MT. Daar gaat Mikkel Hofstee in een prikkelend tegengeluid in op de samenhang tussen stress en de persoonlijkheid en wat hij noemt ‘uitdagingen in het privé-leven’.

Technostress draagt bij aan werkstress

Ook noemt Hofstee technostress als invloed op werkstress. Foma, phubbing, ddas en always on zorgen dat we het drukker en drukker krijgen met elkaar. En dat komt volgens hem omdat we de technologie niet voor ons laten werken, maar het meer en meer lijkt alsof wij in dienst van de technologie moeten werken. Mogelijke oplossing? Goede, gedragen bereikbaarheidsregels en netiquette. Die afkondigen op vrijdagmiddag of maandagochtend is trouwens strikt onvoldoende. Werkstress is vaak verbonden met de bedrijfscultuur en die verander je niet per decreet, stelt ook Hofstee in MT.

Steun en waardering van de leiding

Hoe belangrijk deze factoren ook zijn bij werkstress, (zeer) weinig sociale steun krijgen van de leidinggevende is toch wel de belangrijkste oorzaak. Zestien procent geeft dat aan, en zij vinden dat de leidinggevende onvoldoende oog heeft voor hun welzijn. Deze mensen hebben het gevoel dat ze niet worden gehoord. Terwijl werknemers dat juist heel belangrijk vinden. Zo blijkt ook uit de meest genoemde oplossingen voor werkstress. In de top-10 van oplossingen voor werkstress staan ruimte, steun en waardering van de leiding op de nummers een, twee en drie. Dat geeft ook de meeste kans op echt werkgeluk en werkplezier, wat doorschieten naar een burn-out kan voorkomen.

Bron: Over duurzame inzetbaarheid