header

Bel mij!

Gedurende de afgelopen jaren heeft InterTransfer Thuiszorg Avenir te Arnhem bijgestaan in de reïntegratietrajecten van langdurig zieke medewerkers. Deze ondersteuning hebben wij als buitengewoon zinvol ervaren.

  • Het overleg met de adviseurs van InterTransfer verliep in een uitstekende sfeer; ook in de contacten met onze eigen medewerkers;
  • InterTransfer was proactief en hield nauwgezet in de gaten of wij ook aan alle door de overheid gestelde eisen voldeden;
  • De door InterTransfer begeleide dossiers die in de huidige moeilijke arbeidsmarkt niet tot herplaatsing leidden, zijn door het UWV geaccepteerd en goed bevonden.

Samenvattend: InterTransfer heeft naar onze volle tevredenheid maximale inspanningen geleverd.