header

Bel mij!

Sinds 2015 is de vergoeding bij ontslag wettelijk geregeld d.m.v. de transitievergoeding. In deze blog besteden we aandacht aan de mogelijkheden hoe deze vergoeding te besteden.

 Transitievergoeding besteden

De transitievergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die ontstaan om na ontslag weer zo snel mogelijk aan het werk te komen, of als aanvulling op een lager inkomen. Als de transitievergoeding gebruikt wordt voor outplacement, opleiding of omscholing dan hoeft hierover geen belasting betaald te worden. Indien de vergoeding wordt ingezet als aanvulling op een lager inkomen, dan dient er wel belasting over betaald te worden.
Als de vergoeding niet gebruikt wordt als aanvulling op een lager inkomen, dan is het dus een persoonlijk te besteden bedrag om de (eventuele) afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Zo’n afstand tot de arbeidsmarkt kan te maken hebben met een achterstand in kennis, (sollicitatie-) vaardigheden, loopbaankeuze, etc. Vaak heeft degene die zijn baan is verloren geen compleet zicht op waar zijn afstand tot de arbeidsmarkt zit. Om daar inzicht in te krijgen is het verstandig een outplacementbureau of andere specialist in te schakelen.

Opleiding en training

Als duidelijk is geworden waar de behoefte zit voor verdere ontwikkeling en ondersteuning, kun je op zoek naar een geschikte partij hiervoor. Dit kan in veel gevallen bij het outplacementbureau, maar lang niet altijd. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan een opleiding of training is het raadzaam hiervoor een goede, betrouwbare en gespecialiseerde partij in te schakelen. Er is een groot aanbod van opleidingen, cursussen en trainingen die de kans op een nieuwe baan kunnen vergroten. Wanneer uit de outplacement begeleiding naar voren komt dat het vinden van een baan in jouw oorspronkelijke functie niet meer mogelijk is of uitermate moeilijk zal zijn, kan gedacht worden aan een omscholing. Omscholen is een persoon opleiden voor een ander beroep dan hij vroeger heeft gedaan. Voorbeelden van omscholingen zijn Receptioniste/ Telefoniste/ Administratief medewerker, Beveiliger of Taxichauffeur.

Investeer in jezelf

Het inzetten van de transitievergoeding is vooral een investering in jezelf die jou zal helpen jouw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk te vergroten. Onze ervaringen hiermee zijn zeer positief. Bekijk ook enkele voorbeelden van mensen over de meerwaarde van het volgen van een omscholing of individueel coachingstraject voor het vergroten van de kans op een passende baan.