header

Bel mij!

' Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen'

Dit citaat kwam ik onlangs tegen. En het prikkelde. Want uit de vele verzuimcases die wij met werkgevers bespreken, blijkt dat samenwerken in een re-integratietraject helaas geen vanzelfsprekendheid is.

Zieke werknemer

Het voeren van verzuimgesprekken en gesprekken in het kader van re-integratie (zowel re-integratie eerste spoor als re-integratie tweede spoor) blijkt voor veel werkgevers nog steeds een lastige aangelegenheid. Ook voor de (langdurig) zieke medewerker blijkt dat vaak het geval. Mensen die in een  situatie komen die onbekend voor ze is, of waarvan ze niet weten hoe tot een oplossing te komen, zijn geneigd  eerst zelfstandig te proberen passende stappen te bedenken en een oplossing te vinden. Hierdoor is het risico groot dat die oplossing niet de goede blijkt te zijn.

Samenwerken bij re-integratie

Door goed samen te werken kan men synergie realiseren. Daarmee bedoelen we dat samengaan van delen meer oplevert dan de som van de afzonderlijke delen. In rekenvorm: 1 + 1 = 3. Synergie houdt dus in dat het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Onbekendheid blijkt mensen te beperken in hun vermogen gezamenlijk te werken aan oplossingen. Bij verzuim en re integratie is juist samenwerking een belangrijke voorwaarde voor succes.

Wet Verbetering Poortwachter

Gelukkig zijn er handvaten voor de aanpak bij verzuim. In de Wet Verbetering Poortwachter is beschreven welke stappen werkgever en werknemer op welk moment dienen te zetten om tot werkhervatting te komen. Daar waar we er in slagen de samenwerking in dat kader tussen alle betrokkenen (werkgever, werknemer, arbodienst, bedrijfsarts en re-integratiebedrijf) tot stand te brengen, blijkt het proces in bijna alle gevallen beter te verlopen met een sneller en passend resultaat als gevolg.

Re-integratie kent geen vaste route

Wat blijft bestaan is dat de uitkomst nog niet vastligt, alsmede de route daar naar toe. Het kenmerk van een verzuimtraject is dat pas onderweg duidelijkheid kan ontstaan over de nieuwe arbeidsmogelijkheden, de snelheid van (gedeeltelijk) herstel, de daarbij passende aanpak en begeleiding en de haalbare doorlooptijd. Dus het op voorhand bedenken van een passende oplossing voor werkgever en werknemer is onmogelijk. Maar door samen te werken in én aan re-integratie blijkt dat oplossingen vaak dichterbij zijn en prima te realiseren!

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het ons weten!

namens InterTransfer
Moniek Jansen & Roeland Bridié
samenwerken bij reintegratie InterTransfer