header

Bel mij!

Re-integratie van langdurig zieke medewerkers is vaak niet eenvoudig. Het is een langdurig en gecompliceerd proces waarbij diverse partijen zijn betrokken. Naast de zieke medewerker en de werkgever zijn vaak ook arbodienst, re-integratiebedrijf en bedrijfsarts onderdeel van de samenwerking. In onze blog 'Succesvolle re-integratie alleen door samenwerking' gingen we al in op de noodzaak van goede samenwerking, om tot succesvolle re integratie te komen. In de blog van deze week gaan we dieper in op de rol van de bedrijfsarts.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts (of arbodienst) speelt ook een belangrijke rol bij de reintegratie van werknemers die langdurig ziek zijn. Na ziekmelding wordt een werknemer opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Als de werknemer zes weken ziek is, maakt de arts een probleemanalyse die gebruikt wordt in het Plan van Aanpak voor de re-integratie inspanningen. Als de werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, kan deze een WIA uitkering aanvragen. Daarvoor dient wel het re-integratieverslag opgemaakt te worden voor het UWV. In dit dossier moeten de verslagen van de bedrijfsarts opgenomen te worden.

Praktijk

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV bij de beoordeling van de WIA aanvraag meer resterende arbeidsmogelijkheden bij de werknemer hebben vastgesteld, dan de betrokken bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige in de eerste twee ziektejaren. Omdat de werkgever zijn re-integratie inspanningen veelal baseert op de resterende arbeidsmogelijkheden van de werknemer en daarbij afgaat op het oordeel van de bedrijfsarts, zal de werkgever (naar het oordeel van het UWV) als gevolg daarvan te weinig re-integratie inspanningen hebben verricht. Ook kan het zijn dat het UWV concludeert dat de bedrijfsarts eerder had moeten vaststellen dat re-integratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk was, zodat de werkgever te laat het tweede spoor traject heeft ingezet. Dit kan leiden tot veelal grote financiële gevolgen voor de werkgever door het krijgen van een loonsanctie.

Communicatie

Om bovenstaand probleem zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij om voldoende te communiceren en discussiëren met de bedrijfsarts. Het is voor een werkgever verstandig om de voortgang van de re-integratie van een zieke werknemer regelmatig met de bedrijfsarts te bespreken. De bedrijfsarts kan informatie geven over de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, de inspanningen tijdens de re-integratie en over mogelijk passend werk. Hij is eveneens gemachtigd om medische gegevens bij betrokken specialisten op te vragen, hetgeen waardevol is voor het vormen van een compleet beeld en advisering. Let er daarbij ook op deze communicatie op te nemen in het re-integratiedossier, zodat je bij toetsing door het UWV kunt bewijzen dat je actief betrokken bent geweest bij de re-integratie inspanningen voor jouw zieke werknemer.

Heb jij hier ervaringen mee? Laat het ons weten.


Moniek Jansen en Roeland Bridié

                                                                            communicatie bedrijfsarts re-integratie