header

Bel mij!

We krijgen de vraag natuurlijk regelmatig: "Wat is de meerwaarde om samen te werken met een re-integratiebureau in geval van een langdurig zieke medewerker"? In deze blog geven we daar inzicht in.

Re-integratiebureau

Zodra een medewerker langere tijd uitgeschakeld is door ziekte, ontstaan er diverse verplichtingen voor de werkgever en werknemer (vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter). Alle inspanningen zijn er in principe op gericht om tot een zo spoedig mogelijke hervatting van de werkzaamheden te kunnen komen. Diverse partijen leveren hier hun bijdrage aan zoals bedrijfsarts, arbo-arts, afdeling p&o en/of direct leidinggevende en de werknemer zelf natuurlijk. Regelmatig zien we dat een werkgever ook een re-integratiebureau betrekt bij dit proces.

Kort gezegd levert een re-integratiebureau: "een bijdrage aan het weer deelnemen of laten deelnemen aan het maatschappelijke leven, met name de terugkeer van zieke of ontslagen werknemers in het arbeidsproces."

Een werkgever is vrij het re-integratietraject zelf te organiseren. Samen met de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer kan hij dit traject bepalen. Ook kan de werkgever er voor kiezen dit traject uit te besteden aan een re-integratiebedrijf. Dit geldt zowel voor re-integratie eerste spoor als voor re-integratie tweede spoor.

Meerwaarde

Welke meerwaarde heeft het inzetten van of uitbesteden aan een re-integratiebureau?

- Tijdwinst
....als de werkgever weinig tijd heeft om de re-integratie zelf volledig te verzorgen. Het re-integratiebedrijf ondersteunt de werkgever met het zoeken naar een aanpassing in het takenpakket van de oorspronkelijke functie, zodat de werknemer hierin kan terugkeren. Of bij het vinden van een nieuwe/ andere werkplek, advies op het terrein van omscholing of het bieden van coaching om een nieuwe werkplek te vinden.

- Kostenbesparing
..........door o.a. juiste dossiervorming en re-integratie activiteiten uit te voeren kan veelal een loonsanctie voorkomen worden. Daarnaast gaan zieke medewerkers in veel gevallen eerder starten met hun werkhervatting, doordat het re-integratiebureau beter in staat is de belastbaarheid van de werknemer te vertalen naar arbeidsmogelijkheden. Door dit vervolgens concreet vorm te geven in de praktijk wordt gericht naar loonwaarde toegewerkt.

- Expertise en netwerk
....vanuit opleiding en ervaring beschikt een re-integratiecoach veelal over meer bagage en instrumenten en een specifieker netwerk, wat van grote meerwaarde is bij het bereiken van de optimale re-integratiedoelstellingen.

- Objectiviteit
....vanuit gezonde afstand en als niet direct belanghebbende kan de re-integratiecoach adviseren en indien noodzakelijk ook confronteren, om zo de snelste en meest effectieve weg naar werkhervatting te bewerkstelligen.

-  ......

Samenvattend

Bovenstaand hebben we een aantal zaken benoemd die wat ons betreft de meerwaarde van het inzetten van een re-integratiebureau aangeven. Tijdsbesteding en kosten halen we weg bij de werkgever en objectiviteit, netwerk en expertise wordt toegevoegd.

Vanzelfsprekend is onze opsomming niet volledig. Welke aspecten voeg jij toe? Laat het ons hieronder weten.

Moniek Jansen & Roeland BridiƩ

CBP 8779 1