header

Bel mij!

Er is sprake van re-integratie tweede spoor als de werknemer door ziekte/ arbeidsongeschiktheid niet meer aan het werk kan binnen de eigen organisatie. In deze blog gaan we hier dieper op in.

Langdurig ziek

Tijdens een gesprek met een opdrachtgever spraken we over de inmiddels langdurige ziekte van één van zijn medewerkers. Het ging om een ogenschijnlijk onschuldige ziekmelding die inmiddels al een jaar oud bleek. Naast de extra werkdruk die hiermee op andere medewerkers was ontstaan, zat de leidinggevende ook met zijn handen in het haar. Re-integratie was namelijk nog niet opgepakt. Onlangs had de arbodienst een arbeidsdeskundig rapport opgesteld waarin stond dat de langdurig zieke medewerker niet meer zou kunnen terugkeren in zijn eigen functie. Het was dus hoog tijd voor gepaste actie!

Re-integratie tweede spoor

Voor deze gepaste actie was specialistische kennis nodig. Niets doen aan re integratie zou alleen maar meer tijd en geld gaan kosten. Zo zou het UWV na 2 jaar ziekte bij de WIA beoordeling een loonsanctie kunnen opleggen. De werkgever moet in dat geval 70% van het loon van de langdurig zieke medewerker doorbetalen en daarnaast blijft de re-integratie verplichting onveranderd bestaan. Dus zijn we in gesprek gegaan over de inzet van een re-integratie tweede spoor traject en de mogelijkheden die wij daarvoor konden bieden. Omdat onze opdrachtgever niet bekend was met reïntegratie tweede spoor, werd onze expertise zeer op prijs gesteld. Inmiddels hebben we een re-integratie tweede spoor traject opgestart. Hiermee is een volgende stap gezet conform de Wet Verbetering Poortwachter. De langdurig zieke medewerker wordt intensief begeleidt bij het vinden van een passende baan buiten de eigen organisatie. De werkgever kan de ontstane vacature defintief gaan invullen en zal niet geconfronteerd worden met een eventuele loonsanctie van het UWV.

Heb je zelf vragen of opmerkingen over re-integratie 2e spoor? Laat het ons weten.

Namens InterTransfer Re-integratie & Outplacement
Moniek Jansen & Roeland Bridié

 Landurig zieke medewerker